วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

แผนกการบัญชี

นางรัชนี ศิริประพิมพ์
เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2543

นางสมพร ศรีมาฤทธิ์
เริ่มงาน 2 มกราคม 2535

นางชิดชนก มบขุนทด
เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2560

นายศุภวัฒน์ ขุนทุม
เริ่มงาน 1 มิถุนายน 2565

นางสาวอุทัยวรรณ ภูผาเด็น
เริ่มงาน 1 พฤษภาคม 2559

นางสาวเดือนนภา กุลกั้ง
เริ่มงาน 25 ตุลาคม 2565

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.