วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

แผนกช่างยนต์

นายณรงค์ศักดิ์ ลีพฤติ
เริ่มงาน 5 พฤศจิกายน 2555

นายสุทธิศักดิ์ ปาเวียง
เริ่มงาน 5 พฤศจิกยน 2555

นายประทีป นนทลีนนท์
เริ่มงาน 6 พฤษภาคม  2557

นายวิศิษย์ชัย อุดมไพร
เริ่มงาน 15 พฤษภาคม 2560

นายบุญเลิศ วงศ์คำด้วง
เริ่มงาน 26 มกราคม 2546

นายมนูญ คำแพงราช
เริ่มงาน 1 พฤษภาคม 2560

นายธานิน มุมอภัย
เริ่มงาน 1 ธันวาคม 2553

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.